Interim manager | coach | adviseur

Met mijn ruim twintig jaar ervaring als (interim) manager en een grote liefde voor dit vak ligt bij alles wat ik op zakelijk gebied doe mijn focus op leidinggeven. Met een accent op de managerial kant. Mijn leiderschapsstijl komt kortgezegd neer op bewust coachend leiderschap, met een praktische en daadkrachtige werkwijze en een mens- en resultaatgerichte opstelling. Dit is zoals ik zelf werk als interim manager en tevens hetgeen waar ik (startende) leidinggevenden op coach.

In een coachtraject krijg je als leidinggevende tools aangereikt ter ontwikkeling van je praktische skills en vaardigheden die je daadwerkelijk helpen bij de uitvoering. Als het nodig is een stukje theoretische kennis te behandelen wordt steeds zorgvuldig de aansluiting met de dagelijkse praktijk gemaakt.

Een adviestraject verloopt op basis van een vaste en bewezen succesvolle aanpak. Praktisch, daadkrachtig en mens- en resultaatgericht zijn ook hier sleutelwoorden. In het kort betekent dit dat allereerst de doelstelling helder wordt geformuleerd en concreet wordt gemaakt, dan volgt de inventarisatiefase om de ervaren knelpunten de identificeren. Deze fase wordt uitgebreid en zorgvuldig uitgevoerd, zodat mijn beeld zoveel mogelijk overeenkomt met de realiteit. De basis van het advies wordt gevormd door een voorstel hoe de migratie naar de gewenste situatie eruit zou moeten zien. Hierbij horen uiteraard conclusies en aanbevelingen, inclusief actiepunten op basis van de PDCA-cyclus. In veel gevallen werk ik vervolgens actief mee aan de implementatie van het advies.

Wie zijn mijn klanten?

  • directeuren, managers en teamleiders die net gestart zijn, of die al ervaren zijn en zich willen verbeteren op het vlak van leidinggeven door middel van coaching
  • organisaties die behoefte hebben aan een ervaren interim manager of adviseur met een praktische en daadkrachtige werkwijze en het accent op de managerial kant
  • organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen helpen vergroten

“Je kunt een probleem niet oplossen vanuit
het bewustzijnsniveau dat het heeft gecreëerd.”

– Albert Einstein

Werkgelukdeskundige / Coach vanuit Positieve Psychologie

Als leidinggevende met aandacht voor de P van Personeel besteed je een groot deel van je tijd aan de ontwikkeling van de individuele medewerker. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor het vergroten van werkgeluk. En dit is niet voor niets: uit onderzoek blijkt dat een gelukkige medewerker aantoonbaar productiever is en beter presteert.

Als gecertificeerd Werkgelukdeskundige / Coach vanuit Positieve Psychologie is het mijn doel om mensen te helpen hun (geluks-)bewustzijn te vergroten en hun belemmerende overtuigingen om te zetten in steunende overtuigingen. Hiertoe werk ik met name met Positief Psychologische Interventies en PSYCH-K®.