Werkgeluk wordt steeds meer een Kritische Succes Factor voor werkgevers. Logisch, want medewerkers die werkgeluk ervaren presteren aantoonbaar beter. Ze zijn niet alleen productiever, maar ook creatiever en sterker intrinsiek gemotiveerd. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor werkgeluk, maar voor geluk in het algemeen.

Wist je dat 95 % van de tijd je onbewuste mind aan het roer staat? Dus slechts 5 % van de dag ben je echt bewust met de dingen bezig. Best jammer als je bedenkt dat hoe meer je bewustzijn is ontwikkeld, des te meer kracht welzijn en geluk je ervaart. Het onbewuste is echter vele malen sneller en krachtiger dan het bewuste, dus wil je hierin verandering aanbrengen dan zal je daar actief mee aan de slag moeten gaan.

En het goede nieuws is dat je hier daadwerkelijk invloed op hebt! Er zijn in diverse onderzoeken de afgelopen decennia hoopgevende ontdekkingen gedaan over onze invloed op ons gevoel van geluk.

GEBLEKEN IS DAT WIJ WEL DEGELIJK INVLOED
KUNNEN HEBBEN OP ONS GELUKSGEVOEL!

Algemene Voorwaarden – Dagelijks Geluk

Bij organisaties begeleid ik medewerkers om het geluksgevoel op het werk en in het algemeen te helpen vergroten. In de kern is de aanpak tweeledig: we werken enerzijds aan het transformeren van gelukssaboterende overtuigingen naar steunende overtuigingen, met name door het toepassen van PSYCH-K®. Anderzijds werken we aan het opbouwen van geluksgewoonten vanuit de Positieve Psychologie.

Omdat stress een grote ‘knabbelaar’ is aan ons geluksgevoel en daarmee contraproductief werkt, wordt ook ruim aandacht besteed aan een effectieve aanpak hiertegen in de vorm van stressmanagement. We kijken onder andere naar interne en externe stressoren, onderzoeken de persoonlijke mindset over stress en transformeren de stress waar nodig door het toepassen van PSYCH-K®.

Mijn aanpak is gestoeld op een aantal belangrijke pijlers zoals hieronder beschreven: vergroten van bewustzijn, neuroplasticiteit en epigenetica. De methode om daadwerkelijk snel en eenvoudig overtuigingen te transformeren is PSYCH-K®.

Graag vertel ik in een persoonlijk contact meer over mijn aanpak. Mocht je alvast wat meer willen lezen over die belangrijke pijlers, hieronder tref je per onderdeel een korte theoretische uiteenzetting hierover aan. De PSYCH-K® methode wordt toegelicht op een aparte pagina.

Gelukkig zijn is wanneer
wat je denkt,
wat je zegt en

wat je doet,
in harmonie zijn.

– Mahatma Ghandi

  • Bewustzijn

Het begint met bewust zijn van je bewustzijn. Als we iets niet weten kunnen we het immers ook niet verbeteren. Dr. David R. Hawkins ontwikkelde in een twintig jaar durende studie de Bewustzijnsschaal oftewel “Scale of Consciousness” die de menselijke bewustzijnsniveaus beschrijft. De niveaus lopen van ‘laag bewustzijn’ naar ‘hoog bewustzijn’.

Elk bewustzijnsniveau correleert met specifieke emoties, gedrag, overtuigingen, gedachten, percepties en wereldbeelden. Hierdoor heeft je huidige staat van bewustzijn direct invloed op het werkgeluk dat je ervaart en op je persoonlijk geluk.

Elke verhoging op de bewustzijnsschaal geeft meer gevoel van kracht, welzijn en geluk. Hoe hoger het bewustzijn, hoe zichtbaarder de kwaliteit van je leven. Het nodigt uit tot reflectie, het ‘niet weten’ bewust maken.

Om het geluksbewustzijn te ontwikkelen en het geluksgevoel te vergroten kunnen we onze Gelukscompetenties ontwikkelen. Door het aanleren van geluksgewoonten en het inzetten van Positief Psychologische Interventies (PPI’s).

Test bewustzijnsniveau
Indien wenselijk kan het huidige bewustzijnsniveau gemeten worden. Een mooie nulmeting voor we aan de slag gaan! Voor deze test dient een gevalideerde vragenlijst ingevuld te worden. De uitkomst wordt door een gespecialiseerd onderzoeksbureau in een heldere rapportage teruggekoppeld.

  • Neuroplasticiteit

Wanneer je een ervaring beleeft of een gedachte hebt worden neuronen (hersencellen) actief en ‘vuren’ ze. Door herhaling leiden de verbindingen die zijn ontstaan door het vuren tot een ‘herbedrading’ in het brein. “Neurons that fire together wire together”.

Theoretisch gezien kun je je brein dus ‘bedraden’ voor geluk.

Bewustzijn speelt hierin een belangrijke rol. De neurale paden in ons brein zijn door onszelf gecreëerd. Als we ons bewust zijn welke neurale paden ons niet langer helpen kunnen we ervoor kiezen om op dat vlak andere gedachten te denken. Een helpende of ondersteunende gedachte in plaats van een remmende of saboterende gedachte.

Voor wie graag op een eenvoudige en snelle manier zijn overtuigingen wil transformeren wordt PSYCH-K® ingezet. Op de pagina PSYCH-K® is meer hierover te lezen.

  • Epigenetica

Epigenetica betekent letterlijk “rondom het DNA”. Meer specifiek: markeringen rondom het DNA die genen aan en uit kunnen zetten. Vroeger werd gedacht dat je DNA bij je geboorte volledig vastligt. Je bent wie je bent en daar is niets aan te doen.

Epigenetica is wetenschappelijk onderbouwd en laat zien dat de interne en externe omgeving waarin je leeft een belangrijke rol spelen bij het functioneren van je genen. Het bepaalt welke genen worden aan- en uitgezet.

Celbioloog Dr Bruce Lipton legt in zijn boek “The Biology of Belief” uit dat epigenetica de nieuwe wetenschap is. Het gaat volgens Lipton om de omgeving en niet om het DNA zelf: “Onze perceptie van de werkelijkheid bepaalt onze gen-expressie, ofwel onze gezondheid. Als we een negatieve perceptie hebben van de werkelijkheid heeft dat invloed op onze gen-werking. Indien we positieve overtuigingen in ons denken hebben ingebouwd, voeren ons gedrag en onze genen ons naar gezondheid en geluk.”

Dit leert ons dat keuzes in je leven, je leefstijl, waarnemingen, gedachten overtuigingen, hoe je je bewustzijn gebruikt, invloed hebben op welke genen worden aan- of uitgezet. Epigenetica slaat een brug tussen ‘nature’ en ‘nurture’.