Zakelijk

Bij een interim management opdracht en/of advies opdracht gaat het om maatwerk. Daarom stemmen we vooraf zorgvuldig af of er een optimale match is tussen de behoefte die er is en hetgeen ik te bieden heb. Ook aspecten als tijdinvestering, commitment, budget et cetera worden meegenomen. In de offerte beschrijf ik de afgesproken opdracht en de te bereiken doelen. Eventueel op basis van een projectomschrijving aangeleverd door de opdrachtgever. Dit dient als formele basis van de samenwerking.

Een coachtraject bestaat uit een reeks gesprekken met een bepaalde frequentie. Hoeveel gesprekken dat zijn en in welke vorm is altijd een kwestie van maatwerk. In het intakegesprek stemmen we dit samen af.

Tijdens het traject werken we consequent aan de leerdoelen die bij de start zijn aangegeven. Echter, als de dagelijkse praktijk onze aandacht vraagt zullen we wendbaar zijn en ook daar aandacht aan besteden.

Tijdens het traject plannen we tussentijdse evaluatiegesprekken om te checken of we optimaal samenwerken ten aanzien van de leerdoelen en ter afsluiting vindt er altijd een eindevaluatie plaats.

Particulieren

Coachsessies duren 60 – 75 minuten. Om zorgvuldig af te stemmen wat optimaal bij jou past starten we met een intakegesprek van 75 – 90 minuten. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we samen naar wat precies jouw ontwikkelbehoefte is.